News
Bendahara 2019/2020

BENDAHARA
Tania Galuh P. 12316029 Bendahara I

Arsy Chumaida H. 12316011 Bendahara II


Arahan Kerja:

1. Mengatur cashflow keuangan HIMA TG “TERRA” ITB.

2. Menerbitkan laporan keuangan bulanan HIMA TG “TERRA” ITB.

3. Melakukan pendampingan kepada bendahara dari kegiatan yang diselenggarakan oleh

HIMA TG “TERRA” ITB.