News
Koordinator Kaderisasi 2019/2020

KOORDINATOR KADERISASIJonathan Partogi (12316002)


Arahan Kerja:

1. Melakukan persiapan dan melaksanakan pembinaan awal yang berorientasi pada penanaman nilai dengan mengacu pada GDK HIMA TG “TERRA” ITB

2. Melakukan persiapan dan melaksanakan pembinaan lanjut terhadap Anggota Muda Baru dengan berorientasi pengenalan organisasi HIMA TG “TERRA” ITB.